El tall de tubs i màquines de bisellat

Aquesta és la canonada OD-muntat biselladora fred de tall i per a la preparació de soldadura accionat per elèctric, pneumàtic, hidràulic i CNC.