ماشین beveling صفحه

GBM سری بشقاب ماشین beveling، نوع برشی بر روی فلز لبه ورق پخ پردازش برای آماده سازی جوش است.
با مزایای استفاده از سرعت بالا arpprox 1.2-2.6m / دقیقه است. با 5-GBM-6D، GBM-12D، GBM-12D-R، GBM-16D، GBM-16D-R برای گزینه.