Plate Beveling Machine

GBM શ્રેણી beveling મશીન પ્લેટ, મેટલ પ્લેટ ધાર એક જીવ બનાવવું તૈયાર કરવા માટે પ્રક્રિયા beveling પર ઉતારવાની પ્રકારની પ્રકાર છે.
ઊંચી ઝડપ arpprox 1.2-2.6m / મિનિટ ફાયદા છે. 5-GBM-6D, GBM-12d, GBM-12d-આર, GBM-16 ડ, વિકલ્પ GBM-16 ડ-આર સાથે.