प्लेट किनारा मिलिंग मिसिन

GMMA श्रृंखला प्लेट किनारा मिलिंग मिसिन, वेल्ड तयारी लागि मिलिंग प्रकार को प्रकारको छ। विस्तृत कार्य दायरा लागि लाभ संग, उच्च अघिल्लो जो Ra 3.2-6.3 पुग्न सक्दैन। मानक मोडेल र अनुकूलित विकल्प।