ตัดท่อและเครื่อง Beveling

นี่คือ od ติดตั้งท่อตัดเย็นและเครื่อง beveling สำหรับการเตรียมการประสานการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านิวเมติก, ไฮดรอลิและซีเอ็นซี