เครื่อง Beveling จาน

ชุดจาน GBM เครื่อง beveling เป็นชนิดของประเภทตัดบนขอบแผ่นโลหะ beveling การประมวลผลสำหรับการเตรียมการเชื่อม
มีข้อได้เปรียบของความเร็วสูง arpprox 1.2-2.6m / นาที ด้วย 5 GBM-6D, GBM-12D, GBM-12D-R GBM-16D, GBM-16D-R สำหรับตัวเลือก