Ống Máy vát

Đây là id gắn máy ống vát, với lợi thế là dễ sử dụng, trọng lượng nhẹ. Nó có thể làm việc với ống chất liệu khác nhau, tạo góc xiên thiên thần theo yêu cầu và sẵn sàng dẫn dắt bởi điện và khí nén tùy chọn.