Tấm Máy vát

GBM loạt tấm máy vát, là loại kiểu cắt trên mép tấm kim loại beveling xử lý để chuẩn bị hàn.
Với lợi thế về tốc độ cao arpprox 1.2-2.6m / phút. Với 5 GBM-6D, GBM-12D, GBM-12D-R, GBM-16D, GBM-16D-R cho tùy chọn.