Tấm Máy Cạnh Phay

loạt GMMA tấm cạnh máy xay xát, là loại loại phay để chuẩn bị hàn. Với lợi thế đối với phạm vi hoạt động rộng, cao trước đó có thể đạt Ra 3,2-6,3. Với mô hình tiêu chuẩn và tùy chọn tùy chỉnh.