دستگاه اریبینگ قابل حمل GMM-H

دستگاه حفاری قابل حمل GMM-H که به عنوان دستگاه قیچی دستی نیز نامیده می شود، پخ های عریض را تا 15 میلی متر، تنظیم زاویه پیوسته از 15 تا 60 درجه ارائه می دهد.دسته ارگونومیک برای هدایت آسان با غلتک های راهنما، حمل برای عملیات.