پشتیبانی فنی

 

لطفا تماس TAOLE MACHINERY پشتیبانی فنی از طریق ایمیل، تلفن، واتساپ، ویچت، فکس و یا کمک های آنلاین ما.

هنگامی که تماس با بخش پشتیبانی فنی ما، مطمئن شوید که شامل نام، نام شرکت، مدل ماشین (شماره سریال محصول)، همراه با هر کد منبع مربوط است. اگر شما یک فایل نقشه یا لیست فایل که به وضوح نشان می دهد که مشکل، لطفا آن را به عنوان ممکن است به ما کمک کند مشکل خود را حل و فصل سریع تر. متشکرم.

تماس با بازار خارج از کشور

تلفن: +86 21 6414 0658

فکس: +86 21 6414 0657

ایمیل: info@taole.com.cn

 

تماس با برای بازار داخلی

تلفن:  400-666-4108

فکس: +86 21 6414 0657

ایمیل: lele@taole.com.cn

bservice