टोली कार्य

टीम काम = "TAOLE पारिवारिक"

बुझ्नुहुन्छ र लक्ष्य सँगै पुग्न

भरोसा, आदर र प्रत्येक अन्य सहायता

इमानदार र संचार खोल्नुहोस्

सँगै निर्णय र कार्यहरू लिन

टोली-कार्य-PNG-मार्गजोड्नुहोस्

1

QQ 截图 20170831140709 QQ 截图 20170831140953 QQ 截图 20170831141407 QQ 截图 20170831141708