ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សៀងហៃ: TAOLE យន្តការ CO ។ , LTD

ក្រុងស៊ាងហៃបន្ថែម: Xiang Yun ផ្លូវ No.58 ស្រុក Minhang សៀងហៃនៃសាធារណរដ្ឋចិន, 201111

បន្ថែមរោងចក្រ: No.15, Xinle ផ្លូវ, Dian សានហ៊ូក្រុង Kunshan ទីក្រុងប្រទេសចិន

Tel: +86 21 6414 0658-813       ទូរសារ: +86 21 6414 0657

អ៊ីម៉ែល: sales@taole.com.cn

Ph: +86 13917053771    Whats app:  +86 13052116127

ម៉ោងធ្វើការ: 8:30 - 17:30 (ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ)