ការទូទាត់និងការដឹកជញ្ជូន

1. លក្ខខណ្ឌក្នុងការទូទាត់

50% ប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ការអះអាងលំដាប់, 50% ក្រោយពីការត្រួតពិនិត្យនិងតុល្យភាពការធ្វើតេស្តមុនពេលការចែកចាយ។

ការទូទាត់

ការគាំទ្រ 2. ការដឹកជញ្ជូន

Shippment

 

3. ការវេចខ្ចប់ 

ម៉ាស៊ីននឹងត្រូវបានជាប់នៅលើរទេះរុញក្នុងករណីប្រឆាំងនឹងការដឹកជញ្ជូនឈើនិងខ្យល់ដោយស៊ី

QQ 截图 20170830135908 QQ 截图 20170830135842 QQ 截图 20170830135832
QQ 截图 20170830100348 QQ 截图 20170830140052 QQ 截图 20170830135717
QQ 截图 20170830135641 QQ 截图 20170830140041 QQ 截图 20170830140102