Hỗ trợ kỹ thuật

 

Vui lòng liên hệ TAOLE MÁY Hỗ trợ kỹ thuật qua email, điện thoại, whatsapp, WeChat, fax hoặc hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.

Khi liên lạc với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi, hãy chắc chắn bao gồm tên của bạn, tên công ty, Máy Model (Product Serial Number), cùng với bất kỳ mã nguồn thích hợp. Nếu bạn có một tập tin MAP hoặc tập tin LISTING minh họa rõ vấn đề, xin vui lòng bao gồm nó vì nó có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn một cách nhanh chóng hơn. Cảm ơn bạn.

Liên hệ với thị trường nước ngoài

Tel: +86 21 6414 0658

Fax: +86 21 6414 0657

Email: info@taole.com.cn

 

Liên hệ với thị trường nội địa

Tel:  400-666-4108

Fax: +86 21 6414 0657

Email: lele@taole.com.cn

bservice