Mbeshtetje teknike

 

Ju lutemi te kontaktoni TAOLE MAKINERIA Mbështetje Teknike Via Email, telefon, WhatsApp, WeChat, faks ose ndihmën tonë online.

Kur kontaktoni departamentin mbështetjen tonë teknike, të jetë i sigurt për të përfshirë emrin tuaj, emri i kompanisë, model makine (Product numrin serik), së bashku me ndonjë kod burim përkatëse. Nëse ju keni një fotografi hartë ose fotografi listë që ilustron qartë problemin, ju lutemi të përfshijë atë si ajo mund të na ndihmojë në zgjidhjen e problemit më shpejt. Faleminderit.

Kontakti për tregun e huaj

Tel: +86 21 6414 0658

Fax: +86 21 6414 0657

Email: info@taole.com.cn

 

Kontakti për tregun e brendshëm

Tel:  400-666-4108

Fax: +86 21 6414 0657

Email: lele@taole.com.cn

bservice